cursisten gaven ons gemiddeld een 8.9

Hoofddocent

 Guido Mulder, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut. Praktijkhouder van de Psycho Praktijk Leusden (sinds 1984), www.psychopraktijkleusden.nl . Heeft 14 jaar in het UMC gewerkt als klinisch psycholoog en gedragstherapeut op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Als docent en hoofdopleider verbonden aan de PAO, Cure & Care en RINO te Utrecht. Supervisor/opleider en leertherapeut voor VGCt, NVO, NIP, VKJP. Bestuurslid VGCT portefeuille Jeugd. Bestuurslid SEL Stichting Eerstelijnszorg Leusden met o.a. huisartsen en fysiotherapeuten. Voorzitter samenwerkingsverband vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten K&J regio Eemland (VPPE).

Gastdocenten

 Fredrike Bannink, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP, cognitief gedragstherapeut, Master of Dispute Resolution, internationaal trainer op het gebied van psychotherapie, onderwijs, coachen, leidinggeven, mediation en supervisie. Zij gebruikt daarbij uitgangspunten van de CGt, oplossingsgerichte gespreksvoering en positieve psychologie. Werkzaam geweest in verschillende GGZ-instellingen. Sinds 1981 voert zij tevens een zelfstandige praktijk. Publiceert boeken en artikelen.

 Annemieke Bakker,Klinisch psycholoog, neuropsycholoog, cognitief gedragstherapeut. Werkzaam (sinds 1994)  bij GGZ Centraal, Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarvoor werkzaam geweest bij Justitie, een instelling voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren en in een instelling voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.  Supervisor voor de VGCt en de NVO. In het verleden als docent verbonden geweest aan de RINO Utrecht en de GITP-PAO.

 Erik Jongman, psycholoog/psychotherapeut, hoofd van de forensische polikliniek van de Bascule, academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam, voorheen bij het RET Instituut in New York, Behandeltehuis Harreveld en Centrum voor Orthopsychiatrie de Fjord. Docent bij o.a. RINO.

 

 Gidia Jacobs, GZ-psycholoog/pedagoog/RET-therapeut en opleider, werkzaam bij het Instituut voor Rationeel-Emotieve Training te Voorschoten, CenSeRe. Auteur van onder andere het cursusboek: Uit de Knoop.