cursisten gaven ons gemiddeld een 8.9

Supervisie

Voor professionals in de GGZ maakt supervisie vaak deel uit van een leertraject van VGCt, NVO, NIP, VKJP, SKJ, NVP. Maar ook kan supervisie goed werkzaam zijn in een nieuwe werksituatie.

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. Supervisie werkt. Het vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional en betrokkenheid met de organisatie. Reflecteren is leren.

Een supervisor helpt de supervisant zijn of haar taken goed uit te voeren. Hij sluit aan bij de emotionele behoefte van de supervisant en heeft aandacht voor de relatie en de kwaliteit van samenwerking met zijn supervisant.

De supervisor zal ook regelmatig de relatie evalueren door feedback te vragen.

 

Guido Mulder is supervisor en leertherapeut voor de VGCt, NVO, NIP, VKJP, NVP.

Interesse? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.